Wyłonienie dostawcy urządzeń i technologii myjni portalowej oraz 5-cio stanowiskowej myjni samoobsługowej

Piątek, 21 lipca 2017
Wyłonienie dostawcy urządzeń i technologii myjni portalowej oraz 5-cio stanowiskowej myjni samoobsługowej

W związku z realizacją projektu ptSamoobsługowa myjnia samochodowa utworzona w oparciu o innowacyjne i ekologiczne technologie w Firmie "PVG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”; Działanie 1.6 „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”; Poddziałanie 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020  Firma PVG Sp. z o.o. Sp.K. pragnie poinformować o wyłonieniu dostawcy urządzeń i technologii myjni portalowej oraz 5-cio stanowiskowej myjni samoobsługowej.

Jako najkorzystniejsza (POZYCJA I - URZĄDZENIA) została wybrana oferta firmy: