Wyłonienie dostawcy zadaszenia myjni portalowej oraz zadaszenia 5-cio stanowiskowej myjni samoobsługowej.

Piątek, 21 lipca 2017
Wyłonienie dostawcy zadaszenia myjni portalowej oraz zadaszenia 5-cio stanowiskowej myjni samoobsługowej.

W związku z realizacją projektu ptSamoobsługowa myjnia samochodowa utworzona w oparciu o innowacyjne i ekologiczne technologie w Firmie "PVG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”; Działanie 1.6 „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”; Poddziałanie 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020- Firma PVG Sp. z o.o. Sp.K. pragnie poinformować o wyłonieniu dostawcy zadaszenia myjni portalowej oraz zadaszenia 5-cio stanowiskowej myjni samoobsługowej.

Jako najkorzystniejsza (POZYCJA II – ZADASZENIE) została wybrana oferta firmy: