Przemysł stoczniowy

 

Reaktywacja polskiego ciężkiego przemysłu stoczniowego w oparciu o międzynarodowe kontrakty na ogólnoświatowych normach projektowania jednostek wodnych stanowi aktualnie czołową, wg. rankingów rozwojowych, branżę. Mnogość restrykcji mających na celu ciągłą poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie skuteczności pracy jednostek wymusza na dostawcach instrumentów instalacyjnych poszerzania swoich ofert wraz ze wzmożonym pozyskiwaniem wiedzy potrzebnej do wsparcia technicznego odpowiedniego doboru oferty.

Firma PUMPS & VALVES GROUP ze swoją siedzibą w mieście portowym oraz regionie nadmorskim w naturalny sposób znalazła się wśród dostawców dla przemysłu stoczniowego. Nasz zespół zajmuje się regularnym śledzeniem zmian w przepisach prawnych dotyczących projektowanych jednostek wodnych wychodząc naprzeciw wymaganiom ofertowym naszych klientów. 

Celem zespołu PUMPS & VALVES GROUP jest regularne uzupełnianie oraz implementacja naszej oferty do potrzeb rynku stoczniowego.