Dane Kontaktowe:

"PVG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Sp.K.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
NIP: 8522602363

REGON: 321358233
tel. +48 539 944 449
e-mail: biuro@pvg.pl

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000456747

Biuro Handlowe:

mgr inż. Piotr Mizerakowski
Prezes Zarządu
Komplementariusza
e-mail: pm@pvg.pl
mgr inż. Agata Borek
Kierownik ds. Sprzedaży i Logistyki
telefon: +48 698 32 00 64
e-mail: ab@pvg.pl
mgr Błażej Brycki
Inżynier Wsparcia Technicznego
telefon: +48 781 66 55 05
e-mail: bb@pvg.pl
inż. Paweł Ziółkowski
Inżynier Wsparcia Technicznego
telefon: +48 882 05 26 31
e-mail: pz@pvg.pl
 

Inżynierowie sprzedaży:


 
Polska Północna:
Paweł Gierat
Regionalny Dyrektor sprzedaży
telefon: +48 668 37 08 94
e-mail: pg@pvg.pl

 
Polska Południowa:
mgr inż. Tomasz Szukała
Regionalny Dyrektor sprzedaży
telefon: +48 882 12 44 55
e-mail: ts@pvg.pl


 
inż. Adam Dowhopoluk
Inżynier Sprzedaży
telefon: +48 694 27 63 83
e-mail: ad@pvg.pl