Dane Kontaktowe:

"PVG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Sp.K.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
NIP: 8522602363
REGON: 321358233

tel. +48 539 944 449, Fax +48 918 310 988
e-mail: biuro@pvg.pl

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000456747

Biuro Handlowe:

 
mgr inż. Piotr Mizerakowski
Prezes Zarządu
telefon
e-mail: pm@pvg.pl
mgr inż. Agata Borek
Kierownik ds. Sprzedaży i Logistyki
telefon: +48 698 32 00 64
e-mail: ab@pvg.pl
mgr Błażej Brycki
Inżynier Wsparcia Technicznego
telefon: +48 781 66 55 05
e-mail: bb@pvg.pl
inż. Paweł Ziółkowski
Inżynier Wsparcia Technicznego
telefon: +48 882 05 26 31
e-mail: pz@pvg.pl

Inżynierowie sprzedaży:

Polska Północna:

Paweł Gierat
Regionalny Dyrektor sprzedaży
telefon: +48 668 37 08 94
e-mail: pg@pvg.pl
Polska Południowa:

mgr inż. Tomasz Szukała
Regionalny Dyrektor sprzedaży
telefon: +48 882 12 44 55
e-mail: ts@pvg.pl


inż. Adam Dowhopoluk
Inżynier Sprzedaży
telefon: +48 694 27 63 83
e-mail: ad@pvg.pl