Nasze realizacje

Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego urządzenia do powlekania nawozów.
Środa, 5 września 2018

Dostarczone urządzenie realizuje zadanie powlekania cząstek nawozu środkami polepszającymi ich właściwości fizykochemiczne, poprzez natryskiwanie ich w trakcie ruchu spiralnego wywołanego wewnątrz obracającego się bębna. 

Czytaj dalej
Dostawa przemysłowej armatury odcinającej i regulacyjnej.
Niedziela, 1 lipca 2018

Realizacja niniejszego zadania polegała na wyposażeniu ponad 200 punktów instalacji w zawory odcinające i regulujące przepływ roztworów agresywnych chemicznie, silnie abrazyjnych szlamów i ścieków.  

Czytaj dalej
Realizacja dostaw metalowych opasek przeciwrozbryzgowych
Czwartek, 7 czerwca 2018

Rozwiązanie na zabezpieczenie wysokociśnieniowych połączeń kołnierzowych instalacji pary technologicznej zostało po raz kolejny docenione realizacją zamówienia na pełne zabezpieczenie instalacji w obrębie kotłowni jednostki pływającej. 

Czytaj dalej