Dostawa zasuw nożowych w wykonaniu kwasoodpornym

czerwiec 2017
Dostawa zasuw nożowych w wykonaniu kwasoodpornym

PVG zrealizowało dostawę zasuw nożowych dla wymagającej instalacji. Silna korozyjność medium oraz warunki pracy wymusiły zastosowanie wzmożonych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo stosowania.

Zasuwy zostały wykonane w wariancie kwasoodpornym. Dopełniająca pokrywa głowicy, również w wykonaniu kwasoodpornym, gwarantuje zamknięcie strefy pracy zaworu. Punkty pracy styku noży z korpusem są zabezpieczone sznurami pokrytymi PTFE.

Każda zasuwa jest uzbrojona w łańcuch przekazujący siłę do zamknięcia bądź otwarcia zaworu pozwalając na kilkumetrowe oddalenie operatora od punktu montażu.