Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego urządzenia do powlekania nawozów.

wrzesień 2018
Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego urządzenia do powlekania nawozów.

Dostarczone urządzenie realizuje zadanie powlekania cząstek nawozu środkami polepszającymi ich właściwości fizykochemiczne, poprzez natryskiwanie ich w trakcie ruchu spiralnego wywołanego wewnątrz obracającego się bębna. 

Walczak o wymiarach 2000/5000 [mm] obracany jest za pomocą wieńca zębatego. Urządzenie wyposażone jest m.in. w: dwie bieżnie współpracujące z zestawem rolek tocznych i oporowych, zestaw grawitacyjnych odbijaków, wziernik z lampą, lancę natryskową, komplet półek przesypowych. Całość zaprojektowana od podstaw, ściśle wg wymagań klienta.