PVG

REALIZACJA DOSTAW POMP,ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI KWASU FOSFOROWEGO

W 2017 roku firma PVG zrealizowała szereg sukcesywnych dostaw najwyższej jakości urządzeń do pracy w warunkach silnej agresji chemicznej oraz obecności abrazji.

Dostarczonych zostało dziewięć mieszadeł przemysłowych, pięć bezciśnieniowych zbiorników technologicznych, dwadzieścia trzy procesowe pomp oraz około trzysta sztuk  armatury przemysłowej o zróżnicowanych konstrukcjach. Całość kontraktu została podzielona na trzy umowy konsolidujące w sobie konkretne tematyki dostaw.

 

Projekt rozpoczął się w połowie 2016 roku wielomiesięcznym doborem urządzeń w oparciu o przewidywane agresywne warunki pracy, adaptację technologii stosowanej w Ameryce Północnej do przepisów europejskich oraz warunki przeprowadzenia budowy na terenie zakładów chemicznych w północno-zachodniej Polsce.

 

Dobrano wykonania o maksymalnej odporności na środowiska kwaśne i abrazyjne podtrzymując wymóg unifikacji normowych wewnątrz-zakładowych instalacji. Powstała instalacja połączyła najlepsze cechy stali wysokich gatunków oraz tworzyw sztucznych.