PVG

DOSTAWA PRZEPUSTNIC TWORZYWOWYCH NA INSTALACJE OCZYSZCZANIA GAZÓW POKALCYNACYJNYCH

Jesienią 2015 roku PVG dostarczyło 9 sztuk wielkogabarytowych przepustnic odcinających o przekroju okrągłym na układ instalacji gazów procesowych o silnym odczynie kwaśnym (wysoka zawartość kwasu siarkowego, tlenku węgla, tlenku azotu, tlenku siarki), w obecności pary wodnej.

Dostarczona armatura charakteryzowała się przelotami DN800, DN1000, DN1200 oraz DN1800. Została wykonana w technologii stalowej konstrukcji nośnej wyłożonej termoplastyczną powłoką chemoodporną PP-H.

Zaprojektowany proces wymagał 99,9% szczelności przy zamkniętej armaturze – warunek ten został spełniony za pomocą przepustnic z manszetami doszczelniającymi bez konieczności stosowania układu próżnia-ciśnienie. Funkcja przesterowania armatury została rozwiązana za pomocą napędów elektrycznych AUMA wyposażonych w przekładnie samohamowne GS.

Montaż zaworów odbył się dwuetapowo w odstępie jednego miesiąca pod koniec roku 2015. Od tego momentu przepustnice bezawaryjnie wykonują swoje zadanie bez konieczności wykonywania prac konserwacyjnych.