PVG

KOMPLEKSOWA EKSPERTYZA I NAPRAWA PŁASZCZA BĘBNA SUSZARNI OBROTOWEJ NAWOZÓW NPK

We wrześniu 2019 roku firma PVG rozpoczęła proces diagnostyki walczaka suszarni obrotowej. Celem zadania było określenie możliwości regeneracji uszkodzeń eksploatacyjnych maszyny o średnicy 4m i długości całkowitej 30m, przy jednoczesnym maksymalnym skróceniu przestoju serwisowego urządzenia będącego w codziennej, całodobowej eksploatacji.

Pierwotna analiza wyłoniła rozwiązanie w postaci dospawania elementów usztywniających w części wlotowej suszarni i wyznaczono termin czterech miesięcy, po których wzmocnienia zostaną ponownie sprawdzone. Po osiągnięciu umownego okresu użytkowania, w wyniku oględzin i analizy zużycia wzmocnień ustalono, że efekt jest satysfakcjonujący i stwarza możliwość przeprowadzenia kolejnych prac mających na celu dalsze wzmocnienia konstrukcji.

W kwietniu 2020 roku przeprowadzono ponowną kompleksową diagnostykę urządzenia, w tym ocenę geometrii, sprawdzenie stanu układu nośnego, ocenę stanu sekcji napędowej oraz płaszcza, wibrodiagnostykę, analizę wytrzymałościową płaszcza oraz ustalenie nastaw korekcyjnych.

Wyniki badań wskazały kolejne kroki wzmacniająco-regeneracyjne, które zostały wykonane na przełomie maja i czerwca 2020 roku, usprawniając i zabezpieczając bezawaryjną pracę urządzenia o znaczeniu strategicznym dla produkcji nawozów sztucznych przez największego ich producenta w Polsce.