PVG

WYPOSAŻENIA INSTALACJI MAGAZYNOWANIA ORAZ DYSTRYBUCJI BIAŁYCH PIGMENTÓW

Firma PVG zrealizowała projekt pełnego wyposażenia instalacji magazynowania oraz dystrybucji białych pigmentów produkowanych przez jeden z kluczowych zakładów chemicznych w Polsce. Pakiet dostaw obejmował silosy o pojemności od 100-40 m3 wraz z systemem odpylania oraz kompletny system załadunku produktu luzem do cystern. W ramach realizacji zadania zaprojektowana i dostarczona została stacja załadunku w worki typu Big-Bag a także wyposażenie instalacji w tym: armatura, wentylatory przemysłowe oraz dozujące zawory celkowe. W ramach prowadzonych prac zmodernizowano i usprawniono układ magazynowo - dystrybucyjny ze szczególnym uwzględnieniem unifikacji zastosowanych urządzeń

Realizacja projektu rozpoczęła się od etapu projektowania w 2016, dostawy urządzeń przypadły na lata 2021-2022. Dzięki współpracy biura projektowego, zaangażowaniu użytkownika instalacji i generalnego wykonawcy oraz elastyczności i profesjonalnej obsłudze firmy PVG projekt został zrealizowany zgodnie z założonym harmonogramem i w przewidzianym na ten cel budżecie. Wyzwaniem okazał się transport wielkogabarytowych urządzeń w szczególności transport wewnątrzzakładowy. Trudność zrealizowanego projektu związana była nie tylko ze względu na zakres dostaw, ale także ze względu na otoczenie rynkowe, zerwane łańcuchy dostaw, niestabilne ceny surowców i ostatecznie brak wybranych grup materiałów na rynku. Tym bardziej pozytywne zakończenie realizacji tego zadania przyniosło wszystkim zaangażowanym stronom satysfakcję i poczucie dobrze wykonanej pracy.