PVG

ZAPROJEKTOWANIE WYKONANIE I DOSTAWA BĘBNA DO INSTALACJI POWLEKANIA NAWOZÓW

W pierwszym kwartale 2018 roku firma PVG zrealizowała zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie urządzenia do powlekania granulek nawozu, dla jednego z czołowych producentów nawozów z południowo-wschodniej Polski.

Projekt zakładał stworzenie zespołu bębna o średnicy 2m i długości 5m, opartego na ruchomych rolkach, odchylonego od poziomu o ok. 3-5 stopni. Zaprojektowane urządzenie miało dysponować uśrednioną wydajnością 50 t/h.

Wytworzony układ jest napędzany na dwóch zestawach rolek i pierścieni tocznych, przeniesienie napędu odbywa się za pomocą przekładni zębatej z wieńcem zamontowanym na bębnie. Urządzenie jest wprowadzane w ruch za pomocą silnika elektrycznego o mocy 22kW.

Wprowadzenie bębna w ruch obrotowy powoduje przesyp granulek w jego wnętrzu pozwalając na ich powleczenie rozpylanym w środku bębna czynnikiem chemicznym.

Ze względu na otoczenie o podwyższonej korozyjności wszystkie elementy wykonane ze stali węglowej zostały zabezpieczone zgodnie z klasą malowania C5-I. Podstawowe elementy w kontakcie z medium zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

Pierwotnie kontrakt obejmował zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie urządzenia. Umowa została rozwinięta o rozbudowanie instalacji doprowadzenia cieczy do rozpylania w obrębie urządzenia, uzgodnienia i realizację projektu AKPiA, a także nadzór nad montażem i uruchomieniem urządzenia wraz ze szkoleniem personelu.