PVG

DOSTAWA MONTAŻ I URUCHOMIENIE
ROTACYJNEGO FILTRA BĘBNOWEGO

Obrotowy bębnowy filtr próżniowy, separacja części stałych do dalszego przetworzenia

W Lipcu 2020 firma PVG zrealizowała kontrakt na dostawę urządzenia do filtracji próżniowej sedymentującego medium o odczynie kwaśnym.

 

Założenia projektowe zakładały pracę ciągłą urządzenia mechanicznego, przez okres wielomiesięczny, w środowisku korozji chemicznej oraz pod wysokimi obciążeniami mechanicznymi.

Urządzenie zostało zaprojektowane od podstaw na potrzeby wymienienia istniejącego filtra. Wśród wymagań było umiejscowienie nowego filtra na odnowionym fundamencie demontowanej maszyny – konstrukcja została zmodernizowana tak by odwzorować układ stopy fundamentowej z uwzględnieniem niezmiennego środka ciężkości całego układu względem poprzednika, a także z uwzględnieniem zachowania identycznej wagi netto całego elementu.

 

Ze względu na silne zapylenie obiektu zastosowano szereg kroków mających na celu wydłużenie żywotności elementów łożyskowanych np. komory izolujące łożyska toczne i ślizgowe, izolacja punktów smarowań, bezobsługowe panewki ślizgowe.

 

Całość urządzenia została wykonana ze stali kwasoodpornych, a elementy pomocnicze (silniki, przekładnie) zostały zabezpieczone zgodnie ze stopniem ochrony C5-I.

 

Filtr został wykonany na terenie Wielkiej Brytanii – realizacja kontraktu obejmowała transport gabarytowy przez Europę do obiektu na terenie Polski, torowy transport wewnątrz-zakładowy, oraz dwuetapowy transport pionowy na wysokość 20m.