PVG

DOSTAWA PRZEPUSTNIC TERMOPLASTYCZNYCH
O ŚREDNICY DN 2800
O 100% SZCZELNOŚCI

W Kwietniu 2021 PVG zrealizowało dostawę przepustnic kanałowych o przekroju okrągłym DN2800 na potrzeby instalacji oczyszczania gazów procesowych z rtęci i arsenu.

Kontrakt obejmował zaprojektowanie, wytworzenie i dostarczenie rozwiązania gwarantującego 100% szczelności gazowej oraz całkowitą odporność na warunki korozyjne wewnątrz i na zewnątrz rurociągu.

Dostarczone rozwiązanie łączy stalowy rdzeń konstrukcyjny poszczególnych podzespołów z chemoodporną powłoką tworzywową nałożoną na wszystkie elementy będące w kontakcie z medium, gwarantując tym samym pełną chemoodporność urządzenia.  Wymaganą szczelność uzyskano za pomocą elastomerowej pompowanej manszety wkomponowanej w konstrukcję przepustnic.

Proces uszczelnienia jest nierozłącznie powiązany z zaprojektowanym systemem zautomatyzowanego operowania przepustnicami bezpośrednio z systemu DCS. Sterowanie armaturą odbywa się za pomocą napędów pneumatycznych połączonych z lokalną jednostką sterującą. Zaprogramowana sekwencja sterowania obejmuje wykorzystanie efektów ciśnienia i próżni w uszczelnieniu tak by zmaksymalizować okres bezobsługowej eksploatacji systemu. Cały układ posiada 100% szczelność gazową, w celu spełnienia wymagań inwestycji przeprowadzono badania i wystawiono certyfikat szczelności – klasa A wg EN 12266-1.

Realizacja kontraktu uwzględniała warunki dostawy DAP stanowiąc dodatkowe wyzwanie logistyczne elementów gabarytowych przez zachodnią i środkową Europę.