PVG

DOSTAWA WIELKOGABARYTOWEJ
ARMATURA REGULACYJNEJ
O ŚREDNICY DN 1800-DN600

W drugiej połowie 2020 roku firma PVG zrealizowała dostawę wielkogabarytowej armatury odcinająco-regulacyjnej dedykowanej kanałom odsiarczania spalin w dwóch wydziałach fabryki kwasu siarkowego, przynależnych do jednego ze strategicznych przedsiębiorstw na terenie Polski.

Trzynaście chemoodpornych przepustnic sterowanych napędami AUMA ustala przepływy na dwóch bliźniaczych instalacjach, regulując przepływ gazu w rurociągach DN1800, DN1400, DN1200 (napędy elektryczne) oraz wlot powietrza DN600 (napędy pneumatyczne).

Dostarczona armatura została dobrana zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami bezpiecznego przebiegu procesu odsiarczania spalin. Gwarantuje klasę szczelności A wg EN 12266-1, pełną chemoodporność elementów w kontakcie z medium dzięki wulkanizowanej warstwie gumowej na wszystkich powierzchniach wewnętrznych, a także spełnienie warunków odporności na korozję wynikającą z powietrza w okolicach zakładu – klasa zabezpieczenia C5-I.

Realizacja kontraktu przebiegała w oparciu o formułę EPC – PVG nadzorowało prace projektowe, ustalenia AKPiA, transport na warunkach DAP, a także nadzory nad montażem energomechanicznym i uruchomieniem instalacji.