Nasze realizacje

WYKONANIE ZAPORY PNEUMATYCZNEJ W NAFTOPORCIE W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU
Poniedziałek, 2 grudnia 2013

Rok 2013 zakończyliśmy przekazaniem do ekspoloatacji zapory pneumatycznej przeciwrozlewowej wykonanej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego " Budowa stanowiska przeładunkowego T1 w BPPP Naftoport w Porcie Północnym w Gdańsku ". 

Realizacja zadania obejmowała:

  • dostawę materiałów: rur PE100 SDR 11 , kształtek PE, kołnierzy oraz dysz miedzianych
  • scalenie zapory poprzez zgrzewanie doczołowe oraz połączenia kołnierzowe
  • montaż dysz
  • przeprowadzenie próby ciśnieniowej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Zapora pneumatyczna zabezpiecza przezd rozlaniem się w razie wycieku paliw płynnych dostarczanych do BPPP Naftoport. 

Firma PVG posiada w swojej ofercie armaturę ABO VALVE: przepustnice serii 2E-5 oraz 3E przeznaczone konkretnie dla mediów ropopochodnych tzn. benzyn, oleju napędowego oraz oparów tych mediów. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "oferta".

Dostawa pakietu 12 pomp z PVDF i PP
Poniedziałek, 2 września 2013

W  miesiącu sierpniu bieżącego roku dla naszego klienta z branży chemicznej mieliśmy przyjemność  realizować dostawę pakietu 12 pomp w wykonaniu z PVDF i PP.Dostawa ta obejmowała :

  • Pompy odśrodkowe poziome z uszczelnieniem mechanicznym typ NM;
  • Pompy pionowe z łożyskiem zewnętrznym typ ETL;
  • Pompy pionowe o monoblokowej konstrukcji typ ETLB.

Całość dostawy została zrealizowana terminowo a część pomp została już zainstalowana i pracuje na instalacjach u naszego klienta.

 

 

Dostawa kompletnego układu dozowania perhydrolu dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łężycy
Środa, 28 sierpnia 2013

Zakres dostawy obejmował opracowanie schematu instalacyjnego, dobór urzadzeń oraz dostawę kompletnego układu dozującego wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu.