PVG

DOSTAWA POMP TYPOSZEREGU NX STUBBE NA INSTALACJĘ MLECZKA WAPIENNEGO W DOLNOŚLĄSKIEJ ELEKTROWNI

Jesienią 2021 PVG przeprowadziło projekt doboru, dostawy oraz uruchomienia dwóch agregatów pompowych na potrzeby transportu mleczka wapiennego w jednej z dolnośląskich elektrowni.

Celem projektu było dostarczenie pomp tworzywowych z pojedynczym uszczelnieniem mechanicznym o konstrukcji pozwalającej na długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie układu. Wynikiem była realizacja w oparciu o typoszereg pomp NX produkcji Stubbe.

Na etapie doboru założenia standardowego pojedynczego uszczelnienia mechanicznego produkcji Stubbe zostały zmodyfikowane. Wyeliminowano wszystkie potencjalne punkty, w których wysokie ciśnienie w korpusie hydraulicznym wraz z charakterystyką medium mogły powodować nabudowanie części stałych, powodując tym samym uszkodzenia dotychczasowo działających pomp. 

Zwracając uwagę na doświadczenie użytkowników, w celu uniknięcia niedoskonałości przestrzegania procedur podczas zatrzymania pomp i ryzyka niewystarczającego przepłukania agregatów zaproponowano rozwiązanie z dodatkowym płukaniem postojowym, a podczas realizacji projektu zespół PVG zautomatyzował regulację ciśnienia wody płuczącej zabezpieczając graniczne wartości bezpieczne dla konstrukcji pomp tworzywowych.

Dwa agregaty tworzywowe o przepływach 200m3/h i wysokości podniesienia 45m pracują w trybie redundantnym podwajając gwarancję niezawodności układu.