PVG

DOSTAWA POMP FIRMY SULZER DLA JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW ALKOHOLI W POLSCE

Niniejsza realizacja dotyczy dostawy pakietu pomp odśrodkowych dla jednego z największych producentów alkoholi w Polsce, spełniających wymagania licencji światowego lidera z branży.

Pompy pracują na różnych cieczach począwszy od wody, piwa, etanolu, kondensatu z parownika do wywaru gorzelniczego.

Dostawa składała się z kompletnych urządzeń posadowionych na ramach oraz doposażonych w zautomatyzowane systemy zapewnienia ciągłego płukania uszczelnień, z powiadamianiem o awariach czy brakach w czynniku chłodniczym, co w znacznym stopniu wpływa na wydłużenie czasu bezawaryjnego użytkowania pomp.

Pompy jak i osprzęt zostały przystosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem 2 IIB T2.