Nasze realizacje

Dostawa kraty zgrzebłowej dla przepompowni ścieków w Nowym Czarnowie
Środa, 30 listopada -0001

Zakres dostawy obejmował wykonanie projektu kraty zgrzebłowej, dostawę oraz nadzór nad montażem.