Dostawa przemysłowej armatury odcinającej i regulacyjnej.

lipiec 2018
Dostawa przemysłowej armatury odcinającej i regulacyjnej.

Realizacja niniejszego zadania polegała na wyposażeniu ponad 200 punktów instalacji w zawory odcinające i regulujące przepływ roztworów agresywnych chemicznie, silnie abrazyjnych szlamów i ścieków.  

W ramach zadania dostarczono m.in: manualne zawory kulowe wykonane z materiału URANUS B6, zawory membranowe z wykładziną wewnętrzną wykonaną z HALARU, zasuwy nożowe ze stali 904 L, a także armaturę wykonaną z tworzyw sztucznych PP i PVDF.  Dzięki szerokiej ofercie armatury firma PVG skompletowała i dostarczyła 6 pakietów różnych zaworów, w ponad 20 wykonaniach materiałowych.